Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε δράσεις Φιλαναγνωσίας όπως υλοποιήθηκαν από τις νηπιαγωγούς και τα νήπια του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

Ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμός

Σας προτείνω να επισκεφτείτε-θα το βρείτε ιδιαιτέρως χρήσιμο- το σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού και να πλοηγηθείτε στο πλούσιο πολιτισμικό υλικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Διαδικτυακό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού«Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο: 
Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη 

διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε:
• Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας)
• Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
• Σχολικούς Συμβούλους
• Άλλους ενδιαφερόμενους 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον διαδικτυακό τόπο: http://www.nured.uowm.gr/Kritikos_Grammatismos