Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Ένα εστιατόριο στο νηπιαγωγείο μας

Στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου, με αφορμή μια καθημερινή δραστηριότητα, αναπτύχθηκε ένα σχέδιο εργασίας με  πρωτότυπες και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Στον παρακάτω σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες καθώς και ενδεικτικές φωτογραφίες:

https://docs.google.com/file/d/0B2_e1YK0J_0jbWsxUUFYMENacnc/edit

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Σεισμοί και Ηφαίστεια στο Νηπιαγωγείο


Ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχετικά με τα ηφαίστεια και τους σεισμούς μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.Το πρόγραμμα αφού σχεδιάστηκε από τις νηπιαγωγούς του 3ου Νηπιαγωγείου Μακροχωρίου Σκρίμπα Λίτσα, Τσαλέρα Μίμα &  Τσέου Ελένη, υλοποιήθηκε από τους μαθητές  με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών

https://docs.google.com/file/d/0B2_e1YK0J_0jZG1IQ292UlQ5aTQ/edit

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Η εφημερίδα του 8ου Νηπιαγωγείου Νάουσας


Η έκδοση εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικό γεγονός και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νηπίων. Κατά τη δημιουργία της  αφενός εμπλέκονται πολλά εποπτικά μέσα, αφετέρου η θεματολογία επιλέγεται από τα ίδια τα παιδιά. Η  έκδοσή της προϋποθέτει και δημιουργεί συνθήκες συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης, συνθήκες ουσιαστικής επεξεργασίας και βιωματικής διερεύνησης των θεμάτων - προβληματισμών. Μπορούμε να πούμε  πως η σχολική εφημερίδα είναι μία δραστηριότητα έκφρασης και αποτύπωσης της σχολικής ζωής.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα 3 τεύχη της εφημερίδας του 8ου Νηπιαγωγείου Νάουσας και να παρακολουθήσετε τις δράσεις που υλοποίησαν τα νήπια με τη νηπιαγωγό τους.Τα 


Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Λογοτεχνικές Δράσεις


To ολοήμερο τμήμα του 4ου Νηπιαγωγείου Βέροιας συμμετείχε σε δράσεις του Προγράμματος «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά».  Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ενδεικτικές δράσεις, οι οποίες ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστες και δημιουργικές για τα παιδιά:Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Η ελληνική παράδοση στο νηπιαγωγείο


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε  ένα σχέδιο εργασίας που αφορά στην ελληνική παράδοση όπως το επεξεργάστηκαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου Τρικάλων Ημαθίας με τις νηπιαγωγούς Βάσω Καραπά και Νίνα Καγκελίδου