Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε συνοπτικά την παρουσίαση του Προγράμματος Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη σύμφωνα με το (πιλοτικό) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  για το Νηπιαγωγείο (2011):